جنس این پالتو کشمیر است.

جنس آن بسیار با کیفیت است و پرز نمیدهد.

این پالتو دارای دو جیب در کنار میباشد.

یقه این پالتو انگلیسی است.

داخل آن از آستر باکیفیت تهیه شده است.

دارای یک چاک در پشت آن است.

قد این محصول تا روی زانو میآید بسته به قد قرار گرفتن آن متفاوت میباشد.

بدن رو در دمای متعادلی نگه میدارد.

قالب بدن را شیک و جذاب جلوه میدهد.

مناسب مکان های رسمی وفصول سرد سال میباشد.

قابل شستشو واتو کشی در دمای پایین میباشد.