این شلوار جین فرم کلاسیک و فاق بلند دارد.
شلوار با دکمه و زیپ بسته می شود.
برای افراد سایز بزرگ مناسب است.
از ماشین لباس شویی با دمای 30 درجه برای شستن استفاده شود.
از خشک کن استفاده نشود.