جنس این پیراهن نخ والیاف طبیعی بسیار لخت میباشد

دارای طرح های در هم میباشد که بسیار شاد ومناسب تابستان ویهار میباشد

یقه آن ایستاده میباشدوقد آن تا روی باسن میباشد

آستین های ان کوتاه میباشد و انتهای ان به صورت هلالی میباشد

مناسب محیط های دوستانه ومجالس میباشد

تن خوری نیمه آزاد دارد.
دارای فرم یقه معمولی می باشد.
از کیفیت مناسبی برخوردار می باشد.