جنس این اسلش جین فول کش میباشد

طرح کار ساده است وکمر آن کشی است که با بند باز ویسته میشود

دمپای این اسلش راسته است و برای افراد سایز بزرگ بسیار ایده ال ومناسب است

مناسب برای استفاده در محیط های دوستانه وخانوادگی و پیاده روی میباشد

جنسی سبک راحت وبا دوام دارد که با

شستشو های مداوم کمرنگ نمیشود و از فرم نمی افتد

قابل شستوشو و اتوکشی در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد میباشد