جنس این اسلش دورس سه نخ خار خورده است.

این جنس علاوه بر لطافت ضخامت خاسی دارد

که در برابر هوای سرد بسیار مناسب است.

داخل این اسلش کرکی میباشد

دارای دو جیب زیپ دار در بغل میباشد

کمر شلوار حالت کشی سه دوخت دارد با بند تنظیم شونده اندازه کمر

دمپای شلوار حالت راسته است

قابل اتو کشی در دمای پایین است

وقابل شستو شو در دمای 30درجه با ماشین لباسشویی است

و در شستوشو ها رنگ پس نمیدهد ورنگ آن ثابت باقی خواهد ماند.