این اسلش ها داری سه جیب میباشد که دو جیب در جلو 

ویک جیب در عقب میباشد.

مناسب استفاده روزمره میباشد.

دمپای این اسلش ها راسته است.

کمرآن به صورت کشی است که با بند نیز باز وبسته میشود.

جنس بسیار مرغوب وبا دوامی دارد.

برای تیپ های اسپرت انتخاب بسیار مناسبی است 

قابلیت شستشو با ماشین لباسشویی در دمای 30 درجه را دارد.