جنس این اسلش بنگال میباشد.
مدل این اسلش اسپرت است.
پارچه مناسب تمام فصول میباشد و

مناسب استفاده روزمره میباشد.
مچی پای اسلش دمپا کش  میباشد.
قابلیت شستشو در دمای پایین با لباس شویی رو دارد.

دارای کمر کشی است که با بند باز وبسته میشود.