جنس این اسلش پنبه میباشد.
طرح این شلوار شش جیب میباشد.
قواره این اسلش جذب میباشد.
پارچه مناسب تمام فصول میباشد.
مچی پای اسلش کش باف میباشد.
قابلیت شستشو در دمای پایین با لباس شویی رو دارد.