این اسلش مناسب سایز بزرگ میباشد.

کمر آن به صورت کشی وبند دار است.

دارای شش جیب است که دو جیب در

پشت اسلش دو جیب در کنارین ودو جیب پایین ران دارد.

دمپای آن به صورت کشی است.

مناسب تیپ های اسپرت است.

جنس بسیاربا کیفیت وبا دوامی دارد.

مناسب استفاده روزمره در تمام فصول است.

قابل شستشود در دمای 30درجه سانتی گراد است.وقابل اتو کشی میباشد.