جنس این اورکت سایز بزرگ پلی استر میباشد

دارای آستر دوخت شده به کت میباشد

قر کار بلند است و تا روی زانو می آید.

دارای دو جیب به صورت مخفی در بغل اورکت میباشد

این اور کت دارای دو دکمه برای بستن ان است

و درای یک دکمه که به صورت مخفی در پایین تر از دکمه دوم برای

باز نشدن انتهای کت در قسمت ران برای گرم تر شدن

مناسب محیط های رسمی و ادارات و مهمانی ها ست.

قابل شستشو در دمای پایین و

اتو کشی با اتو پرس یا اتو بخار در دمای پایین میباشد