جنس این پلیور دورس سه نخ خار خورده است که امکان پرز زدگی را صفر میکند

یقه این پلیور گرد است

داخل پلیور حالت کرکی گرم دارد که گرمی متناسبی را به لباس میدهد

سر آستین و دور یقه وپایین تنه لباس حالت کشبافت دارد

قد لباس تا روی باسن می آید

مناسب مکانهای رسمی وغیر رسمی اسپرت ومهمانی های خانوادگی میباشد

جنس محکم وضد چروکی دارد

اما قابلیت اتوکردن در دمای پایین را دارد

قابل شستشو در دمای30درجه میباشد

وقابل شستشو با دست وماشین لباسشویی میباشد.