ین پلیور ها از جنس سلانیک هستند فوق العاده با کیفیت وگرم میباشد

جنس خاص آن مانع پرزپذیری وتغییر رنگ در شستشو های مداوم آن است

دارای یقه گرد است وروی سینه لباس علامت بابتکس قرار دارد

سر آستین وپایین تنه لباس به صورت کشباف است

قد لباس تا روی باسن قرار میگیرد

مناسب محیط های رسمی وغیر رسمی ودوستانه وخانوادگی میباشد

قابل ست با انواع شلوارهای جین وکتان میباشد

قابل اتو کشی وشستوشو در دمای30 درجه سانتی گراد میباشد