این تیشرت دارای آستین بلند می باشد.
یقه گرد می باشد.
تن خوری تقریبا آزاد دارد. 

تیشرت مناسب استفاده روزمره بوده.
از الیاف نخی تهیه شده است.
طرح آن راه راه می باشد.