جنس این تیشرت ها نخ وپنیه سنگشور شده گرن بالا میباشد

کیفتی بالا وفوق العاده دارد

یقه آن گرد وکشی دوز میباشد

همچنین دور آستین ها نیز حالت کش دوزی شده دارد

قد لباس تا روی باسن می اید

روی سینه ارمی به شکل دوخت شده دارد

مناسب محیط های دوستانه مهمانی ها و پیاده روی میباشد

طرح کلی تیشرت به صورت ابر وبادی میباشد

قالب شستشو در دمای پایین میباشد وقابل اتو کشی نیز میباشد