این تیشرت از الیاف نخی تهیه شده است.
از پارچه جودون(سوزنی) تهیه شده است.
با دو دکمه باز و بسته میشود.
دارای تنخوری نیمه جذب میباشد.
برای استفاده روز مره مناسب میباشد.
در دمای 30 درجه در لباس شویی قابل شستشو میباشد.