این تیشرت یقه گرد می باشد.
پارچه این تیشرت فانریپ می باشد.
از الیاف نخی تولید شده است.
مناسب استفاده روزمره می باشد.
در دمای 30 درجه قابل شستشو می باشد.