یقه این تیشرت گرد می باشد.
این تیشرت طرح دار چاپی می باشد.
جنس پارچه پنبه می باشد. 
تن خوری نیمه جذب دارد.
مناسب افراد سایز بزرگ می باشد.
در دمای 30 درجه شستشو شود.