این تیشرت یقه دار می باشد.
یقه آن دارای دو دکمه جهت بازوبسته شدن می باشد.
جنس پارچه جودون می باشد.
مناسب افراد سایز بزرگ می باشد.
در دمای 30 درجه شستشو شود.