این پولوشرت از الیاف نخی تهیه شده است .
این پولوشرت مناسب استفاده روزمره میباشد.
دارای یک نوار بر روی سینه میباشد.
دارای یقه می باشد و با دو دکمه باز و بسته می شود.
جنس این پولوشرت جودون(سوزنی) می باشد.
قابل شستشو باماشین لباسشویی در دمای 30 درجه.
قابلیت اتو شدن در دمای پایین.