این پولوشرت از الیاف نخی تهیه شده است.
این پولوشرت با دو دکمه باز و بسته میشود.
جنس پارچه جودون میباشد.
مناسب استفاده روزمره است.
در دمای 30 درجه در لباسشویی شسته شود.
اتو کشی در دمای پایین امکان پذیر میباشد.