این خوشبو کننده مخصوص داخل ماشین میباشد .

دارای بند اویزان برای نصب بر

روی اینه ماشین ویا قسمت های دیگر میباشد.

ظرف این خوشبو کننده در طرح متفاوت و زیبا تهیه شده است .

مایع داخل ظرف شیشه ای از خوشبو کننده هوای ایفل پر شده است.

بوی تمشک رایحه اصلی این خوشبو کننده  می باشد.

 برند این خوشبو کننده ایفل می باشد که ساخت کشور ترکیه است.

و یکی از برندهای محبوب خوشبو کننده  در کشورمان می باشد.