این دستکش از جنس برزنت تهیه شده و داخل آنها خزدار می باشد.