جنس این زیر پیراهنی صدرصد پنبه میباشد.
یقه ان گرد باز میباشد.
برای پوستهای حساس مناسب میباشد.
مدل ان نیم استین میباشد.
قابلیت شستشو با ماد شوینده و نرم کننده را دارد.
قابل شستشو تا دمای 40 درجه در ماشین لباسشویی را دارا میباشد.
تولید شده در کشور ایران توسط برند هوتن میباشد که یکی از برندهای باسابقه و خوش نام در تولید لباس زیر و راحتی مردانه میباشد.

جنس این زیر پیراهنی صدرصد پنبه میباشد.
یقه ان گرد باز میباشد.
برای پوستهای حساس مناسب میباشد.
مدل ان نیم استین میباشد.
قابلیت شستشو با ماد شوینده و نرم کننده را دارد.
قابل شستشو تا دمای 40 درجه در ماشین لباسشویی را دارا میباشد.
تولید شده در کشور ایران توسط برند نیکو تن پوش میباشد.