این ساعت دیجیتالی می باشد.
دارای چراغ ال ای دی در شب است.
دارای زنگ هشدار است.
دارای تقویم روز و ماه است.
دارای کرنومتر با ثبت صدم ثانیه می باشد.
دارای بند رابر بسیار راحت و با کیفیت می باشد.