ساعت طرح جی شاک میباشد.
دوزمانه دیجیتال و عقربه ای میباشد.
کرنومتر با قابلیت صدم ثانیه.
زنگ هشتدار
عقربه شب نما.
بند رابر سبک و نرم و با دوام.
تقویم روز و ماه