این ساعت طرح و کپی ساعت سون فرایدی میباشد.
دارای طراحی خاص و متفاوت میباشد.
بند جیر با کیفیت با حک برند سون فرایدی
دارای سگک محکم و با کیفیت
داراری رنگ بندی میباشد