این ساعت طرح ساعت کاسیو f91 میباشد.
دارای درجه کیفی a++ میباشد
فول تایم و دارای نشانگر ماه روز  کرنومتر  میباشد
داری چراغ و زنگ هشدار میباشد
این ساعت ضد اب میباشد