جنس این ست از پنبه تهیه شده است.
طرح تیشرت چاپی است.
تیشرت آن یقه گرد می باشد و اسلش اسلیم فیت و جذب می باشد.
برای استفاده روزمره مناسب می باشد.
در دمای 30 درجه شستشو شود.