طرح این ست راحتی چاپی است.
از الیاف خنک تهیه شده است.
مدل تاپ آن رکابی می باشد.
شلوارک آن دارای دو جیب در طرفین می باشد.
در دمای 30 درجه در لباسشویی شسته شود.