این شال و کلاه از الیاف لطیف بافته شده است.
مناسب استفاده روزمره می باشد.
طرح شال و کلاه طرح دار می باشد.
شستشو با ماشین لباسشویی در دمای سرد امکان پذیر است.