بر روی این ست ورزشی آرم باشگاه پاری سن ژرمن حک شده و پلیور آن نیم زیپ و یقه ایستاده می باشد. گرمکن این ست ورزشی دارای دو جیب زیپ دار و یک جیب در قسمت عقب است. دمپای گرمکن کش بافت بوده و مناسب مکان های اسپرت و استفاده در فصل پاییز می باشد.