جنس این سویشرت مموری شمعی پف دار است.

داخل آن خز دار است که گرمای متعادلی ایجادمیکند.

یقه آن خلبانی ایستاده کشباف است.

سر آستین ووپایین تنه سویشرت کشباف است.

به وسیله زیپ باز وبسته میشود.

طرح روی سویشرت آرم آدیداس میباشد.

مدل کلی این سویشرت اسپرت است.

مناسب استفاده در فصول سرد سال میباشد.

قابل شست وشو در دمای 30درجه میباشد .