جنس این سویشرت دورس می باشد.
طرح این سویشرت چاپی می باشد.
این سویشرت کلاه دار می باشد.
دارای دو جیب در قسمت جلو شکم می باشد.
با زیپ بازوبسته می شود.
برای استفاده روزمره مناسب می باشد.
قابل شستشو در دمای پایین با لباسشویی را دارد.