این سویشرت از جنس شمعی تولید شده است
با زیپ باز و بسته می شود
دارای دو جیب در قسمت جلوی سویشرت می باشد
طرح آن ساده است
روی شانه مغزی دوزی شده است
دارای فرم اسپرت می باشد