جنس این سویشرت شمعی میباشد.
پارچه ان از ورود باران به داخل جلوگیری میکند.
دارای دو جیب میباشد.
دارای کلاه میباشد که قابلیت جدا شدن ندارد.
طرح ان ساده میباشد فقط دارای یک لوگو بر روی بازوی سمت چپ میباشد.
مناسب استفاده روز مره میباشد.