جنس این محصول مموری شمعی میباشد

یقه محصول به صورت خلبانی میباشد که مدل اسپرتی به کار داده است

روی بازوی سمت چپ یک جیب پاکتی با جیبی زیپ دار درکنار آن قرار دارد

زیپ این کاپشن به صورت ریلی بسیار با کیفیت میباشد

روی سینه سمت چپ وبازوی سمت چپ طرحی دوخت شده قرار دارد

پایین تنه و سر استین ها ویقه کار حالت کش باف دارد

این محصول مناسب پاییز وبهار وزمستان میباشد

قابلیت شستشو در دمای پایین را دارد و نیازی به اتو کشی ندارد