این شلوارک از جنس جین نیم کشی شنگشور شده میباشد

جنسی نرم وراحت و مدلی کلاسیک دارد

دارای دو جیب در کنار ودو جیب در پشت کار میباشد

دارای یک بند جهت بزرگ یا کوچک کردن سایز کمر شلوارک میباشد

قد شلوارک تا پایین ران میباشد

قابل شستشو در دمای پایین واتو کشی نیز میباشد