این شلوار ورزشی مناسب استفاده روزمره و ورزش کردن می باشد.
دارای تن خور اسلیم فیت می باشد.
دمپای شلوار مچ دار می باشد.
فاق شلوار متوسط است.
دارای دو جیب زیپ دار از طرفین می باشد.
از پارچه باکیفیت بالا برخوردار می باشد.