جنس این اسلش گلکسی است طرح جوردن است.

دمپای این محصول به صورت راسته است

روی قسمت ران آن شبرنگ طرح جوردن است

دارای دو جیب در کنار و دوجیب در قسمت پشت کار است

قسمت کمر آن کشی است ودارای بند تنظیم شونده نیز میباشد

مناسب محیط های ورزش پیاده روی جمع های خانوادگی ودوستانه است

قابل شستشو در دمای 30درجه سانتی گراد با ماشین ولباسشویی میباشد

قابل اتو کشی در دمای پایین میباشد