این شلوار ورزشی مناسب استفاده روزمره و ورزش کردن می باشد.
دارای تن خور اسلیم فیت می باشد.
دمپای شلوار گت دار می باشد.
فاق شلوار متوسط است.
دارای دو جیب زیپ دار از طرفین و یک جیپ از عقب سمت راست می باشد.
از پارچه باکیفیت بالا برخوردار می باشد