برند این شلوار کلاریون میباشد

 جزو برند های پرطرفدار وبادوام است.
این شلوار جین فرم راسته ونیمه جذب دارد.
فاق این شلوار متوسط میباشد.
دمپای شلوار راسته میباشد.
طرح جلو شلوارساده میباشد.
فرم جیب جلو و عقب شلوار ساده میباشد.
شلوار از الیاف با کیفیت تهیه شده است.
از محلول های سفید کننده در شستشو نباید استفاده شود.
تا دمای 30 درجه برای شستشو با ماشین لباسشویی مجاز میباشد.
قابل اتو کشی میباشد.