این شلوار جین فرم نیمه جذب و فاق متوسط دارد.
شلوار با دکمه و زیپ بسته می شود.
برای افراد سایز بزرگ مناسب است.
از الیاف نخی تهیه شده است.
از ماشین لباس شویی با دمای 30 درجه برای شستن استفاده شود.
از خشک کن استفاده نشود.