این شلوار از پارچه جین تهیه شده است.

دارای دوجیب در جلو ودوجیب در عقب میباشد.

پارچه ان جین کشی میباشد که موجب راحتی بیشتر ان شده است.
شلوار با دکمه و زیپ بسته می شود.
برای افراد سایز بزرگ مناسب است.
از الیاف نخی تهیه شده است.
از ماشین لباس شویی با دمای 30 درجه برای شستن استفاده شود.
از خشک کن استفاده نشود.