برند این شلوار لاکارینو میباشد.
این شلوار جین فرم جذبدارد.
فاق این شلوار متوسط میباشد.
دمپای شلوار تنگمیباشد.
طرح جلو شلوارسنگشور ملایم میباشد.
فرم جیب جلو و عقب شلوار ساده میباشد.
شلوار از الیاف با کیفیت تهیه شده است.
کمربند همراه ندارد.
از محلول های سفید کننده در شستشو نباید استفاده شود.
تا دمای 30 درجه برای شستشو با ماشین لباسشویی مجاز میباشد.
قابل اتو کشی میباشد.