این شلوار جین مردانه دارای فرم جذب است. پارچه آن کشی بوده و همین امر باعث راحتی بیشتر شلوار شده و آن را مناسب استفاده روزمره ساخته است.