این شلوار جین مردانه دارای فرم تقریبا آزاد بوده و گزینه خوبی برای افراد چاق و استفاده روزمره آنان می باشد.