شلوارهای کتان سایز بزرگ مناسب استفاده روزانه و برای چهار فصل قابل استفاده است. این شلوارها همچنین دارای کمربند بوده و در سایزهای 54 الی 60 موجود می باشد.