شلوارهای کتان کلاسیک دارای فرم تقریبا آزادی بوده و مناسب استفاده روزانه هستند. این شلوارها برای چهار فصل قابل استفاده می باشند.