این عطرجیبی هستند و از نت عطری گرم مردانه تولید شده است.

رایحه آن شیرین و گرم است و از رایحه بویایی لیمو و پرتقال تشکیل یافته است.

این ادکلن قابل حمل است وبراحتی در جیب جا میشود.

برند آن کالکشن است که تولید کشور امارات است ومناسب آقایان است.