این عطرجیبی هستند و از نت عطری گرم مردانه تولید شده است.

رایحه آن تند و تلخ است و از رایحه بویایی صمغ ،خاک و زمین تشکیل یافته است.

مشابه رایحه ی پرفیوم ناسوماتو مدل Black Afganoمیباشد.

این ادکلن قابل حمل است وبراحتی در جیب جا میشود.

برند آن کالکشن است که تولید کشور امارات است ومناسب آقایان است.